"place" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

place rzeczownik

rzeczownik + place
Kolokacji: 134
meeting place • hiding place • burial place • gathering place • polling place • Astor Place • dwelling place • parking place • Irving Place • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. meeting place = miejsce spotkań meeting place
2. hiding place = kryjówka, schowek hiding place
4. gathering place = miejsce spotkań, miejsce zbierania się ludzi gathering place
6. Astor Place = Astor Miejsce Astor Place
7. dwelling place = mieszkanie, miejsce zamieszkania dwelling place
8. parking place = miejsce parkingowe parking place
9. market place = rynek, miejsce handlu, miejsce zbytu market place
10. landing place = miejsce do lądowania, lądowisko landing place
11. Irving Place = Irving Miejsce Irving Place
12. work place = miejsce pracy work place
13. Park Place = Miejsce parkowe Park Place
14. university place = miejsce na uniwersytecie university place
15. St. Marks Place = St. Marks Miejsce St. Marks Place
16. team place = miejsce zespołowe team place
17. Sutton Place = Sutton Miejsce Sutton Place
18. Ashland Place = Ashland Miejsce Ashland Place
19. eating place = restauracja, lokal gastronomiczny eating place
20. pizza place = miejsce na pizzę pizza place
22. place of residence = miejsce zamieszkania place of residence
23. place of origin = miejsce pochodzenia place of origin
25. Exchange Place = Wymiana Miejsce Exchange Place
26. place of honor = miejsce honorowe place of honor
29. Battery Place = Bateria Miejsce Battery Place
30. place of business = miejsce prowadzenia działalności, siedziba place of business
31. place of safety = miejsce bezpieczeństwa place of safety
32. tourist place = miejsce turystyczne tourist place
34. place of beauty = miejsce piękna place of beauty
35. place of interest = interesujące miejsce, miejsce warte zobaczenia (np. atrakcja turystyczna) place of interest
36. country place = miejsce wiejskie country place
37. storage place = miejsce magazynowe, miejsce składowe storage place
38. promotion place = miejsce awansu promotion place
40. summer place = letnie miejsce summer place
41. place of employment = miejsce zatrudnienia place of employment
42. Kings Place = Królowie Miejsce Kings Place
44. home place = miejsce domowe home place
place + rzeczownik
Kolokacji: 31
place finish • place name • place team • place setting • place finisher • ...
place + czasownik
Kolokacji: 106
place calls • place seems • place looks • place exists • place includes • place makes • place goes • place comes • place feels • ...
czasownik + place
Kolokacji: 449
take place • hide places • trade places • switch places • place called • change places • visit places • place mentioned • award place • ...
przymiotnik + place
Kolokacji: 590
right place • safe place • better place • wrong place • perfect place • holy place • proper place • dangerous place • strange place • ...
przyimek + place
Kolokacji: 37
into place • in place • from place • of Historic Places • by one's place • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.