BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"place" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

place rzeczownik

rzeczownik + place
Kolokacji: 134
meeting place • hiding place • burial place • gathering place • polling place • Astor Place • dwelling place • parking place • Irving Place • ...
place + rzeczownik
Kolokacji: 31
place finish • place name • place team • place setting • place finisher • ...
place + czasownik
Kolokacji: 106
place calls • place seems • place looks • place exists • place includes • place makes • place goes • place comes • place feels • ...
czasownik + place
Kolokacji: 449
take place • hide places • trade places • switch places • place called • change places • visit places • place mentioned • award place • ...
przymiotnik + place
Kolokacji: 590
right place • safe place • better place • wrong place • perfect place • holy place • proper place • dangerous place • strange place • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. only place = jedyne miejsce only place
  • I was already in the only place they could put me.
  • Now the only place I can see his face is in my mind.
  • And the only place I can go for help is you.
  • Not in the only place I can get away from everything and everyone.
  • The only place where they could have their say in how things were decided.
  • The only place he could put his arms was around me.
  • Or maybe the only place, which was the same thing.
  • The only place I could begin was near my right hand.
  • Where is the only place your personal past can take form?
  • The only place she could think of was her father's.
2. right place = właściwe miejsce right place
3. safe place = bezpieczne miejsce safe place
4. better place = lepsze miejsce better place
5. wrong place = niewłaściwe miejsce wrong place
6. special place = szczególne miejsce special place
7. nice place = miłe miejsce nice place
8. perfect place = doskonałe miejsce perfect place
10. holy place = święte miejsce, sanktuarium holy place
11. proper place = należne miejsce proper place
14. quiet place = ciche miejsce quiet place
15. ideal place = idealne miejsce ideal place
16. favorite place = miejsce ulubieńca favorite place
18. rightful place = prawowite miejsce rightful place
19. secret place = tajemne miejsce secret place
21. remote place = odludzie remote place
22. favourite place = ulubione miejsce favourite place
23. pleasant place = przyjemne miejsce pleasant place
24. prominent place = widoczne miejsce prominent place
25. distant place = dalekie miejsce distant place
27. lonely place = samotne miejsce lonely place
28. suitable place = odpowiednie miejsce suitable place
29. unlikely place = mało prawdopodobne miejsce unlikely place
30. convenient place = dogodne miejsce convenient place
31. unexpected place = niespodziewane miejsce unexpected place
32. secure place = bezpieczne miejsce secure place
33. peaceful place = spokojne miejsce peaceful place
35. logical place = logiczne miejsce logical place
37. public place = miejsce publiczne public place
38. dark place = ciemne miejsce dark place
39. warm place = ciepłe miejsce warm place
40. particular place = szczególne miejsce particular place
41. cool place = chłodne miejsce cool place
42. usual place = zwykłe miejsce usual place
43. comfortable place = wygodne miejsce comfortable place
44. wild place = dzikie miejsce wild place
45. lovely place = urocze miejsce lovely place
46. dry place = wyschnięte miejsce dry place
47. attractive place = atrakcyjne miejsce attractive place
48. odd place = dziwne miejsce odd place
52. whole place = całe miejsce whole place
53. bad place = niedobre miejsce bad place
54. empty place = wolne miejsce empty place
55. appropriate place = odpowiednie miejsce appropriate place
56. permanent place = stałe miejsce permanent place
57. friendly place = przyjazne miejsce friendly place
58. certain place = pewne miejsce certain place
60. hard place = twarde miejsce hard place
61. excellent place = doskonałe miejsce excellent place
62. specific place = konkretne miejsce specific place
63. obvious place = oczywiste miejsce obvious place
64. busy place = ruchliwe miejsce busy place
65. happy place = szczęśliwe miejsce happy place
66. unique place = wyjątkowe miejsce unique place
67. central place = miejsce znajdujące się w centrum miasta central place
68. easy place = łatwe miejsce easy place
69. new place = nowe miejsce new place
70. high place = świątynia, miejsce kultu high place
71. popular place = ogólne miejsce popular place
72. small place = drobne miejsce small place
73. private place = miejsce prywatne private place
74. fine place = świetne miejsce fine place
75. cold place = zimne miejsce cold place
76. important place = ważne miejsce important place
77. old place = stare miejsce old place
78. little place = mało miejsca little place
79. big place = duże miejsce big place
80. likely place = odpowiednie miejsce likely place
81. famous place = sławne miejsce famous place
82. real place = prawdziwe miejsce real place
84. common place = pospolite miejsce common place
85. original place = oryginalne miejsce original place
86. unincorporated place = niezarejestrowane miejsce unincorporated place
87. exotic place = miejsce oryginała exotic place
89. nearby place = pobliskie miejsce nearby place
90. large place = duże miejsce large place
91. main place = główne miejsce main place
92. open place = otwarte miejsce open place
93. difficult place = trudne miejsce difficult place
94. natural place = naturalne miejsce natural place
96. final place = ostatnie miejsce final place
97. top university place = szczyt miejsce na uniwersytecie top university place
98. low place = nisko położone miejsce low place
99. single place = jedno miejsce single place
100. terrible place = straszne miejsce terrible place
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 118
przyimek + place
Kolokacji: 37
into place • in place • from place • of Historic Places • by one's place • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.