"modern setting" — Słownik kolokacji angielskich

modern setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współczesne ustawienie
  1. modern przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It also introduced a more modern setting, a style that was carried over to the next game.

    Podobne kolokacje: