"high setting" — Słownik kolokacji angielskich

high setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysokie ustawienie
  1. high przymiotnik + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    For basic cooking, the high and low settings provide everything you need.

    Podobne kolokacje: