"main setting" — Słownik kolokacji angielskich

main setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne ustawienie
  1. main przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is the main setting for the third season.

    Podobne kolokacje: