"new setting" — Słownik kolokacji angielskich

new setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe ustawienie
  1. new przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each new setting will have its own rules system and set of companion books.

    Podobne kolokacje: