"institutional setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instytucjonalne ustawienie
  1. institutional przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Circles can be used in any organizational, institutional or community setting.