"fictional setting" — Słownik kolokacji angielskich

fictional setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fikcyjna sceneria
  1. fictional przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first 2 books cover the history of the fictional setting with the final book serves as an adventure module.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo