"outdoor setting" — Słownik kolokacji angielskich

outdoor setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): turystyczna sceneria
  1. outdoor przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After the first season George determined that higher artistic levels were possible if a permanent outdoor setting could be located.

    Podobne kolokacje: