BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"industrial setting" — Słownik kolokacji angielskich

industrial setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przemysłowe ustawienie
  1. industrial przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By the 1850s, the Lower Don was becoming an industrial setting.

powered by  eTutor logo