ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"medical setting" — Słownik kolokacji angielskich

medical setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczne ustawienie
  1. medical przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Nursing universities train their students to be able to make critical and educated decisions when they are in a medical setting.

powered by  eTutor logo