BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"informal setting" — Słownik kolokacji angielskich

informal setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieformalne ustawienie
  1. informal przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Contact with players in a more informal setting is another way to meet them.

powered by  eTutor logo