"appropriate setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednie ustawienie
  1. appropriate przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We're trying to sell the highest quality in an appropriate setting.