"contemporary setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współczesne ustawienie
  1. contemporary przymiotnik + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was angered when the studio wanted to update it to a contemporary setting.