"beautiful setting" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękne ustawienie
  1. beautiful przymiotnik + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    For one thing, they know they are in a beautiful setting.

    Podobne kolokacje: