"historical setting" — Słownik kolokacji angielskich

historical setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historyczna sceneria
  1. historical przymiotnik + setting rzeczownik
    Silna kolokacja

    Every theme is introduced and put in its historical setting by the editor.