"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
  • He says I must stop running away from the past.
  • Now the time has come for us to stop running away.
  • If I wanted to stop running today, it wouldn't change anything in our relationship.
  • But along the way everyone stopped running and started talking.
  • She stopped running, and he made his way over to her.
  • The water had stopped running, but he hadn't come out.
  • Ran all the way to America, and had never stopped running.
  • I've come a long way down here, but I have stopped running.
  • He ran for president in 2008 and has not stopped running since.
  • For Jones and his friends, there is no reason to stop running now.
4. begin to run = zacznij biec begin to run
5. start to run = początek na serię start to run
6. resign to run = rezygnować biec resign to run
7. get to run = namówiony by biec get to run
8. end up running = koniec w górę biegnięcia end up running
9. retire to run = oddalać się biec retire to run
10. get running = dostać biegnięcie get running
12. run before entering = pobiec przed wchodzeniem run before entering
13. quit running = rzuć biegnięcie quit running
14. commence running = zacznij biec commence running
15. cease running = zaprzestanie bieganie cease running
(9) tend, seem, appear
Kolokacji: 4
(10) want, like, enjoy, hope, love
Kolokacji: 7
(11) allow, leave, permit, take
Kolokacji: 6
(14) avoid, cross
Kolokacji: 2
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.