"run down one's cheeks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś policzki
  1. run czasownik + cheek rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The tears were already running down her cheeks as he left the room.