"run out winners" — Słownik kolokacji angielskich

run out winners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczerpany się zwycięzcy
  1. run czasownik + winner rzeczownik
    Silna kolokacja

    Australia was to run out winners in a tight final.

powered by  eTutor logo