Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"run down one's face" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś twarz
  1. run czasownik + face rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I couldn't keep him from seeing the blood running down my face.

podobne do "run down one's face" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "run down one's face" po angielsku

rzeczownik