PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"run down one's spine" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś kręgosłup
  1. run czasownik + spine rzeczownik
    Silna kolokacja

    Tell felt a shiver of fear run down his spine.