"run down one's spine" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiec czyjś kręgosłup
  1. run czasownik + spine rzeczownik
    Silna kolokacja

    Tell felt a shiver of fear run down his spine.

powered by  eTutor logo