ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"face twisted" — Słownik kolokacji angielskich

face twisted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarz przekręciła
  1. twist czasownik + face rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had to twist his face to make it happen at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo