"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • But I couldn't keep him from seeing the blood running down my face.
  • Then suddenly he fell to the ground, with blood running down his face.
  • She came to me with the tears running down her face.
  • I could only look back the way we had come and let the tears run down my face.
  • She simply sat and let the tears run down her face.
  • I can feel the tears running down my black face now.
  • My husband's eyes turned red, and I could see tears running down his face.
  • I could feel the hot tears running down my face.
  • She could not help the tears running down her face.
  • When she came back, tears were running down her face.
3. run out winners = wyczerpany się zwycięzcy run out winners
4. run down one's spine = zbiec czyjś kręgosłup run down one's spine
5. run down one's back = zbiegać czyjś tył run down one's back
6. ability to run = umiejętność na serię ability to run
7. intention to run = zamiar na serię intention to run
8. chance to run = szansa na serię chance to run
9. decision to run = decyzja na serię decision to run
10. way to run = droga do serii way to run
11. run down one's chin = zbiec czyjś broda run down one's chin
12. run up one's spine = wbiec czyjś kręgosłup run up one's spine
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.