"ride several winners" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojedź na kilku zwycięzcach
  1. ride czasownik + winner rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 2010/11 he rode 14 winners to bring his career total to 245.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo