Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"touch one's cheek" — Słownik kolokacji angielskich

touch one's cheek kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie czyjś policzek
  1. touch czasownik + cheek rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He didn't even look at them or touch his cheek.

powered by  eTutor logo