Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"cheek" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cheek rzeczownik

rzeczownik + cheek
Kolokacji: 13
Maurice Cheek • beef cheek • veal cheek • apple cheek • butt cheek • ...
cheek + rzeczownik
Kolokacji: 10
cheek bone • cheek tooth • cheek muscle • cheek pouch • cheek patch • ...
cheek + czasownik
Kolokacji: 48
cheek flushes • cheek burns • cheek turns • cheek grows • cheek reddens • ...
czasownik + cheek
Kolokacji: 91
touch one's cheek • kiss one's cheek • run down one's cheeks • roll down one's cheeks • stroke one's cheek • rub one's cheek • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. touch one's cheek = dotknięcie czyjś policzek touch one's cheek
  • He didn't even look at them or touch his cheek.
  • She set the cup down and reached out to touch his cheek.
  • I didn't say anything, but put up a hand to touch his cheek.
  • As he made to close the door, she reached out to touch his cheek.
  • He reached out, as if to touch her cheek then let his hand fall.
  • She could reach her hand out just a little and touch his brown cheek.
  • His hand went out to me and touched my cheek.
  • I touched my left cheek and came away with more blood.
  • His hand reached up to touch her cheek, but didn't stop there.
  • She touched my cheek with the back of her hand.
3. run down one's cheeks = zbiec czyjś policzki run down one's cheeks
5. stroke one's cheek = cios czyjś policzek stroke one's cheek
8. stream down one's cheeks = strumień w dół czyjś policzki stream down one's cheeks
9. pat one's cheek = klepnięcie czyjś policzek pat one's cheek
11. brush one's cheek = szczotka czyjś policzek brush one's cheek
13. lay one's cheek = kłaść czyjś policzek lay one's cheek
14. cheek is flushed = policzek jest poczerwieniały cheek is flushed
15. slide down one's cheeks = zjeżdżać w dół czyjś policzki slide down one's cheeks
20. press against one's cheek = prasa przeciwko czyjś policzek press against one's cheek
21. plant on one's cheek = roślina na czyjś policzek plant on one's cheek
22. puff out one's cheeks = podmuch na zewnątrz czyjś policzki puff out one's cheeks
23. run down one's cheek = zbiec czyjś policzek run down one's cheek
24. wipe one's cheeks = wytarcie czyjś policzki wipe one's cheeks
25. course down one's cheeks = kurs w dół czyjś policzki course down one's cheeks
26. scratch one's cheek = podrap się w policzek scratch one's cheek
27. feel against one's cheek = czuć przeciwko czyjś policzek feel against one's cheek
przymiotnik + cheek
Kolokacji: 91
left cheek • right cheek • pale cheek • rosy cheek • smooth cheek • sunken cheek • ...
przyimek + cheek
Kolokacji: 25
on one's cheek • in one's cheeks • to one's cheek • of one's cheek • against one's cheek • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.