PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"roll down one's cheeks" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć czyjś policzki
  1. roll czasownik + cheek rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He could feel them rolling down his cheeks, warm as blood.