Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"roll one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "roll one's eyes" po angielsku

Powiązane zwroty — "roll one's eyes"

przymiotnik
rolled back eyes = wywrócone oczy (widoczne jedynie białka oczu)
inne

"roll one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

roll one's eyes kolokacja
  1. roll czasownik + eye rzeczownik = przewracać oczami
    Bardzo silna kolokacja

    I had to roll my eyes up to see her face.