BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"roll one's head" — Słownik kolokacji angielskich

roll one's head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolka czyjś głowa
  1. roll czasownik + head rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She rolled her head against his shoulder and looked across the floor of the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo