PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"roll one's head" — Słownik kolokacji angielskich

roll one's head kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolka czyjś głowa
  1. roll czasownik + head rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She rolled her head against his shoulder and looked across the floor of the room.

powered by  eTutor logo