BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
  • The tears were already running down her cheeks as he left the room.
  • Several of them had tears running down their cheeks, but they moved quickly.
  • He didn't even feel the tears running down his cheeks.
  • She looked back at me with the tears still running down her cheeks.
  • But she couldn't seem to stop the huge, hot tears from running down her cheeks.
  • I sat and heard her out, tears running down my cheeks.
  • He looked up at her, tears running down his cheeks.
  • Tears were running down his cheeks again, and he didn't know why.
  • He was a young man with a long white scar running down his left cheek.
  • And there were tears running down my cheeks as well.
3. run out winners = wyczerpany się zwycięzcy run out winners
4. run down one's spine = zbiec czyjś kręgosłup run down one's spine
5. run down one's back = zbiegać czyjś tył run down one's back
6. ability to run = umiejętność na serię ability to run
7. intention to run = zamiar na serię intention to run
8. chance to run = szansa na serię chance to run
9. decision to run = decyzja na serię decision to run
10. way to run = droga do serii way to run
11. run down one's chin = zbiec czyjś broda run down one's chin
12. run up one's spine = wbiec czyjś kręgosłup run up one's spine
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.