"run up one's spine" — Słownik kolokacji angielskich

run up one's spine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wbiec czyjś kręgosłup
  1. run czasownik + spine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Louis felt cold running up his spine like river water.