"intention to run" — Słownik kolokacji angielskich

intention to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamiar na serię
  1. run czasownik + intention rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On July 14, 2009, she announced her intention to run as president during the 2010 elections.

powered by  eTutor logo