PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
(3) on, since, below, to, at, ...
Kolokacji: 14
(5) with, into, ahead, to, on, ...
Kolokacji: 14
1. run around with = pobiec wokół z run around with
4. run ahead of = biec przed run ahead of
5. run off into = uciec do run off into
6. run off to = uciec aby run off to
7. run out into = wyczerpany się do run out into
8. run down to = przebiegnięty w dół run down to
9. run up to = przebiegnięty w górę run up to
10. run out on = opuścić (np. żonę, rodzinę) run out on
11. run till = przebiegnięta kasa sklepowa run till
12. run out for = kandydowany na zewnątrz run out for
13. run out to = przebiegnięty na zewnątrz run out to
14. run out of = wybiec run out of
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.