"run straight" — Słownik kolokacji angielskich

run straight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij prosto
  1. run czasownik + straight przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He didn't get very far, however, before almost running straight into a wall.

    Podobne kolokacje: