Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"forced to run" — Słownik kolokacji angielskich

forced to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmuszony do biegnięcia
  1. force czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    "And your first reaction is to force me to run away?"

    Podobne kolokacje: