KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
(3) on, since, below, to, at, ...
Kolokacji: 14
(5) with, into, ahead, to, on, ...
Kolokacji: 14
1. run off in = uciec w run off in
2. run out in = pobiec na zewnątrz run out in
3. run following = bieg następując run following
4. run because of = biec z powodu run because of
6. run out from = kursowany na zewnątrz run out from
7. run out at = wyczerpany się przy run out at
8. run down in = przejechany run down in
9. run up in = pobiec w górę run up in
10. run along with = biec wraz z run along with
11. run up on = wbiec na run up on
12. run out with = wyczerpany się z run out with
13. run while = bieg podczas gdy run while
14. run back = pobiec z powrotem run back
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.