PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
1. run for = kandyduj run for
2. run by = biec przez run by
3. run until = biec do czasu gdy run until
4. run throughout = pobiegnij przez cały czas run throughout
5. run onto = biec na run onto
6. run beneath = pobiegnij poniżej run beneath
7. run beside = biec obok run beside
8. run from = kursuj run from
9. run after = goń run after
10. run behind = pozostawać w tyle, zalegać z czymś run behind
11. run over = przelewać się, wylewać się (np. o szklance wody) run over
12. run under = pobiegnij poniżej run under
13. run between = pobiegnij pośrodku run between
14. run inside = pobiegnij do środka run inside
(3) on, since, below, to, at, ...
Kolokacji: 14
(5) with, into, ahead, to, on, ...
Kolokacji: 14
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.