Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"continue run" — Słownik kolokacji angielskich

continue run kolokacja
Popularniejsza odmiana: continue running
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj bieg
  1. continue czasownik + run czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The other half of the family wanted to continue running it.

    Podobne kolokacje: