"run successful" — Słownik kolokacji angielskich

run successful kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg udany
  1. run czasownik + successful przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Barby Cricket Ground is located opposite the windmill on Longdown Lane and the club runs successful men's, women's and junior sides.