"successfully run" — Słownik kolokacji angielskich

successfully run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodzeniem pobiec
  1. run czasownik + successfully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He has been successfully running this fund for nearly 10 years.