BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run inside" — Słownik kolokacji angielskich

run inside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij do środka
 1. run czasownik + inside przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  They send me down to that island and I run into those two inside there.

  Podobne kolokacje:
 2. run czasownik + inside przysłówek
  Silna kolokacja

  Behind him, John's men kicked in the door of the house and ran inside.

powered by  eTutor logo