"run behind" — Słownik kolokacji angielskich

run behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij z tyłu
 1. run czasownik + behind przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Starting toward his car, he heard someone running behind him.

  Podobne kolokacje:
 2. run czasownik + behind przysłówek
  Zwykła kolokacja

  She was running behind on her tables when the door opened.

  Podobne kolokacje: