"zalegać z czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zalegać z czymś" po polsku

zalegać z czymś

czasownik
 1. run behind
 2. be in arrears with something
  • zalegać z czymś (np. z rachunkami za mieszkanie)
   They are in arrears with their mortgage payments. (Oni zalegają ze spłatą hipoteki.)

"zalegać z czymś" — Słownik kolokacji angielskich

run behind kolokacja
 1. run czasownik + behind przyimek = pozostawać w tyle, zalegać z czymś
  Bardzo silna kolokacja

  Starting toward his car, he heard someone running behind him.

  Podobne kolokacje:
 2. run czasownik + behind przysłówek = pozostawać w tyle, zalegać z czymś
  Zwykła kolokacja

  She was running behind on her tables when the door opened.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo