"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
(3) on, since, below, to, at, ...
Kolokacji: 14
(5) with, into, ahead, to, on, ...
Kolokacji: 14
1. run up with = wbiec z run up with
2. run down from = wyszperany run down from
3. run except for = biec oprócz run except for
4. run because = biec ponieważ run because
5. run atop = biec na run atop
6. run per = biec na run per
8. run except = biec tyle że run except
9. run opposite = bieg coś przeciwnego run opposite
10. run amid = biec wśród run amid
11. run amongst = biec wśród run amongst
12. run in front of = pobiec z przodu z run in front of
13. run next to = biec prawie run next to
14. run down into = zbiec do run down into
15. run far from = biec daleko od run far from
16. run unlike = biec niepodobny run unlike
17. run such as = biec taki jak run such as
18. run next = pobiegnij potem run next
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.