Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
(3) on, since, below, to, at, ...
Kolokacji: 14
1. run among = biec wśród run among
2. run close to = pobiegnij blisko run close to
3. run via = bieg przez run via
4. run beyond = pobiegnij dalej run beyond
5. run including = biec w tym run including
6. run outside = pobiegnij na zewnątrz run outside
7. run of = biec z run of
8. run upon = pobiec na run upon
9. run despite = biec pomimo run despite
10. run that = przebiegnij to run that
11. run underneath = bieg spód run underneath
12. run away from = uciec z skądś (np. z domu) run away from
13. run out of = wybiec run out of
14. run up against = napotkany run up against
(5) with, into, ahead, to, on, ...
Kolokacji: 14
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.