"remember running" — Słownik kolokacji angielskich

remember running kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie biegnięcie
  1. remember czasownik + run czasownik
    Luźna kolokacja

    I remember running back through the shimmering corridors and out into the courtyard.

    Podobne kolokacje: