Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"seen running" — Słownik kolokacji angielskich

seen running kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobaczone bieganie
  1. see czasownik + run czasownik
    Silna kolokacja

    Two men were later seen running east on 10th Street, the police said.

    Podobne kolokacje: