Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"kept running" — Słownik kolokacji angielskich

kept running kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep running
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymane biegnięcie
  1. keep czasownik + run czasownik
    Luźna kolokacja

    The children kept running, and soon they were out of view.

    Podobne kolokacje: