Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"force to run" — Słownik kolokacji angielskich

force to run kolokacja
Popularniejsza odmiana: forced to run
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła na serię
  1. force czasownik + run czasownik
    Luźna kolokacja

    "And your first reaction is to force me to run away?"

    Podobne kolokacje: