PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"way to run" — Słownik kolokacji angielskich

way to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga do serii
  1. run czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I am sorry but this is no way to run a country.

powered by  eTutor logo